Paul-dance | Logo aktuality nabídky historie kontakty odkazy ke stazeni fotogalerie videogalerie kniha navstev kurzy a seminare dance box kaleidoskop modni prehlidka

Vytvoření karty člena

*Jméno: *Příjmení: *Rodné číslo: *Jméno zdravotní pojišťovny: *Adresa trvalého bydliště: *Osobní telefon: *Osobní e-mail:(na tento e-mail Vám příjde karta člena) Telefon na zákonného zástupce:(u členů do 18-ti let) E-mail na zákonného zástupce:(u členů do 18-ti let) Název školy:(pouze studující na základní a střední škole) Adresa školy:(pouze studující na základní a střední škole) Školní třída:(pouze studující na základní a střední škole) *Způsob placení provozního příspěvku pro sezonu 2013/2014 převodem na bankovní účet: jednorázově 2500,- Kč do 30.9.2013
ve dvou splátkách: 1500,-Kč do 30.9.2013 a 1000,-Kč do 30.11.2013

* příspěvek obsahuje platbu nájemného za užívání sálu, členský příspěvek zastřešující organizaci, platba za běžné kostýmy
Po potvrzení vložených údajů Vám bude vygenerována členská karta, kterou je třeba podepsat. Vložené údaje budou součástí databáze členů Taneční skupiny Paul-Dance, která bude sloužit pouze pro interní potřebu občanského sdružení.


Příspěvek uhraďte v souladu se zvolenou variantou na účet České spořitelny 1264216379/0800, jako variabilní symbol uveďte rodné číslo člena bez lomítka a do poznámky jeho celé jméno.* prázdná karta člena lze stáhnout v sekci "ke stažení"

* v případě potíží kontaktujte administrátora: prog@otherwise.cz